Säljdagar

Tis kl 12-18
Tors kl 12-18
Lör kl 10-14

Pengarna hjälper

När du köper något i vår butik eller lämnar in något
till oss bidrar du till att hjälpa människor i nöd.

En stor del av överskottet från denna butik används i olika bistånds- projekt runt om i vår värld. Pingst Jönköping och Erikshjälpen arbetar tillsammans, men också var för sig och tillsammans med andra samarbetspartners.
Både Pingst Jönköping och Erikshjälpen har möjlighet att få tillgång
till Sidapengar. Pingst Jönköping via PMU Interlife (Pingstmissionens utvecklingssamarbete) och Erikshjälpen via Svenska Missionsrådet.
Det innebär att en satsad krona från Jönköping, den s.k. egeninsatsen, kan bli till tio kronor i det konkreta projektet i biståndslandet.

Pingst Jönköping har ett stort kontaktnät av systerkyrkor i olika länder. Det gör att projekten kan byggas på en fast grund av långsiktighet. Våra samarbetspartners blir kvar. År efter år.
Erikshjälpen genomför sina projekt i samarbete med ett 60-tal partners i 30-talet länder i Asien, Östeuropa, Afrika och Latinamerika. Även här är samarbetspartner oftast en kristen organisation, en kyrka eller en församlingsrörelse.

Både Pingst Jönköping och Erikshjälpen bidrar också till akuta humanitära insatser i samband med katastrofer.
Så, du som skänker dina saker till Second Hand,
och du som väljer att handla i vår butik
– tillsammans är ni med och ger en gåva
som kan förändra framtiden för enskilda
individer och ge liv åt barns drömmar!

Se anslag (PDF fil 908 KB) om:
* Förskolor i Etiopien
* Stöd till handikappade barn i Tanzania
* Kamp mot kvinnlig könsstympning
* Skolor i Sudan
* Fattigdomsbekämpning i Rwanda
* Idrott, liv och glädje på Pemba

Miljö

Vi har alla ett ansvar för den jord som vi lever på. Att handla secondhand är inte bara ekonomiskt fördelaktigt, det är dessutom en riktigt bra miljöinsats! Genom att återanvända kläder, möbler och saker som annars skulle ha kastats minskar vi den enorma energianvändningen som det innebär att nyproducera. Dessutom kan nya generationer få ta del av äldre tiders hantverk och historia om vi tillåter att sakerna och möblerna sparas och återanvänds.
Välkommen till våra butiker och handla för en bättre värld!
Läs mer på www.erikshjalpen.se/secondhand/var-miljo/

i samarbete med

Herkulesvägen 56, 553 02 Jönköping | 036 33 00 222
jonkoping@erikshjalpen.se